Gemengd koor Ambicius Bavel

Gemengd koor

Vrienden van Ambicius

Het doel van de Vrienden van AmbiCiuS is het Gemengd Koor extra financiële ondersteuning te bieden, hetgeen kan bijdragen aan een goede kwaliteit van onze optredens.
Daarom doen wij een vriendelijk beroep op bedrijven en particulieren, om ons financieel te steunen, zodat het ook in de toekomst mogelijk blijft, kwalitatief goede optredens te verzorgen.
Voor slechts € 12,50 per jaar kunt u zich aanmelden als vriend. Tevens kunt u met korting onze concerten bezoeken.


Email vrienden van AmbiCiuS